EURO-150i/o Flexy / Flexy PLus

CERTIFIKOVANÁ SLOVENSKÁ EKASA

Euro-150 predstavuje pokladnicu plne funkčnú v systéme eKasa. Získajte viac vďaka starej dobrej klasike v novom šate. eKasa po-kladnica spája tie najlepšie pôvodné funkcie, na ktoré ste boli do teraz zvyknutí a navyše prináša nové funkcionality. Pokladnica sa vyznačuje zvýšeným výkonom procesora, väčšou kapacitou pamäte a zrých-lením procesu spracovania a odosielania dát.

Kľúčové vlastnosti

  • Pripravená na cloud pokladnica pre slovenský
  • trh plne kompatibilná s cloudovými službami mojakasa.sk
  • Bez potreby napájania aj 8 hodín vďaka batérii vhodná aj do vonkajšieho prostredia
  • Vynikajúca životnosť, slovenská výroba​ Slovenské
  • Aj v rukaviciach či znečistenými rukami - odolná klávesnica s veľkými tlačidlami chráni pokladnicu
  • Bezkáblová komunikácia s platobným terminálom vďaka cloudovým službám mojakasa.sk
  •  Skvelá viditeľnosť aj na priamom slnku
  •  Úsporná a rýchla tlač dokladov, pri ktorej je možné ušetriť aj 300 EUR ročne; šírka pásky 57 mm
  • - Pripojíte aj skener, zásuvku či čítačku vďaka širokému komunikačnému rozhraniu
  • Displej pre zákazníka v cene bez potreby kúpy externého

Prehľad

NOVÉ FUNKCIONALITY
Už si viac nemusíte lámať hlavu nad úpravami starej pokladnice. Euro-150 predstavuje plno-hodnotnú pokladnicu kompatibilnú s novým systémom eKasa. Tento nový model je rozšíre-ný o možnosť pripojenia pokladnice na Wifi a využitia služby Cloud, ktorý predstavuje účinný nástroj pri zlepšovaní konkurencieschopnosti a dosahovaní vašich podnikateľských úspechov.

KOMFORTNÁ A RÝCHLA VÝMENA PÁSKY
Moderný drop-in systém sa vyznačuje jedno-duchosťou a rýchlosťou výmeny papierovej pásky, zvyšuje pohotovosť a znižuje prestoje pri účtovaní.

DOBRE ČITATEĽNÝ PODSVIETENÝ DISPLEJ PRE ZÁKAZNÍKA A ÚČTUJÚCEHO
Alfanumerický displej účtujúceho (zobrazuje číslice aj písmená) má vysoký kontrast a štý-lové modré podsvietenie, ktoré zabezpečujú vynikajúcu viditeľnosť. Tým pomáha zmierňo-vať namáhanie očí obsluhy, čo v prípade nie-koľkohodinového používania môže zvýšiť cel-kový výkon pokladníka. Zákaznícky displej je 10-miestny segmentový s podsvietením, preto aj pre zákazníka je displej ľahko čitateľný pri rôznych svetelných podmienkach.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI PRIPOJENIA EXTERNÝCH ZARIADENÍ
K pokladnici môžete pripojiť pokladničnú peňažnú zásuvku pre lepšiu kontrolu nad  hotovosťou, ručný, viac smerový alebo pultový ske-ner čiarových kódov pre zrýchlenie účtovania a nižšiu chybovosť, digitálnu váhu na načítavanie údajov váženého tovaru alebo platobný terminál.
Verzia Flexy Plus má zabudovanú sieťovú kartu a vie komunikovať po metalickej sieti.

INTUITÍVNE MENU
Požiadavka jednoduchej obsluhy a rýchleho zaškolenia personálu je používateľmi najviac požadovanou vlastnosťou. Euro-150 prichádza s tzv. menu systémom, ktorý poznáte už aj z pokladnice Euro-50, prostredníctvom ktorého je programovanie pokladnice maximálne jednoduché.  

PROGRAMOVATEĽNÁ A ODOLNÁ KLÁVESNICA
Klávesnica na pokladnici Euro-150 je plne programovateľná. Účtujúci si tak môže naprogramovať klávesnicu podľa svojich potrieb alebo zvyklostí. Na klávesnici je možná rýchla výmena popisiek. Pre účtujúceho je dôležité, aby klávesnica, na ktorej pracuje celý deň bola odolná a jej ovládanie pohodlné. Klávesnica pokladnice Euro-150 spĺňa všetky tieto atribúty, čo ocení aj váš personál.