Euro-50i/o Mini

KĹÚČOVÉ​ VLASNOSTI

  • Pripravená na cloud pokladnica pre sloven-ský trh plne kompatibilná s cloudovými službami mojakasa.sk
  • Bez potreby napájania aj 8 hodín vďaka batérii vhodná aj do vonkajšieho prostredia
  • Vynikajúca životnosť, slovenská výroba
  • Aj v rukaviciach či znečistenými rukami odolná klávesnica s veľkými tlačidlami chráni pokladnicu
  • Bezkáblová komunikácia s platobným terminálom vďaka cloudovým službám mojakasa.sk
  • Pokladnica s displejom s  vynikajúcou viditeľnosťou aj v náročnom prostredí
  • Úsporná a rýchla tlač dokladov, pri ktorej je možné ušetriť aj 300 EUR ročne; šírka pásky 57 mm
  • Pripojínie aj skener, zásuvku či čítačku vďaka širokému komunikačnému rozhraniu
  • Displej pre zákazníka je v cene bez potreby dokúpenia externého displeja

CERTIFIKOVANÁ SLOVEN-SKÁ EKASA

Predstavuje pokladnicu plne funkčnú v systéme eKasa. Získajte viac vďaka starej dobrej klasike v novom šate. eKasa pokladnica spája tie najlepšie pôvodné funkcie, na ktoré ste boli do teraz zvyknutí a navyše prináša nové funkcionality. Pokladnica spĺňa všetky požiadavky nového zákona. Moderné technológie a elegantný dizajn pokladnice Euro-50 vám navyše zaručí rýchle účtovanie a dokonalé zladenie s Vašou prevádzkou.

PREHĽAD

NOVÉ FUNKCIONALITY
Už si viac nemusíte lámať hlavu nad úpravami starej pokladnice. Euro-50 predsta-vuje plnohodnotnú pokladnicu kompatibilnú s novým systé-mom eKasa. Tento nový model je rozšírený o možnosť pripo-jenia pokladnice na Wifi a využitia služby Cloud, ktorý predstavuje účinný nástroj pri zlepšovaní konkurencieschop-nosti a dosahovaní vašich podnikateľských úspechov.

Pokladnica je vybavená vyso-kou kapacitou pamäte na procesore a vlastnou internou pamäťou.

KLÁVESNICA S VEĽKÝMI KLÁVESAMI ODOLNÁ VOČI NEČISTOTÁM A VODE
Menej nečistôt medzi klávesa-mi a jednoduchšia údržba klávesnice sú dôležitými vlastnosťami tejto prenosnej registračnej pokladnice, ktoré vám uľahčia prácu v teréne ako aj jej celkovú údržbu.

ZARUČENÝ KOMFORT
Programovanie registračnej. pokladnice prostredníctvom ntuitívneho menu umožňuje jednoduché ovládanie pokladnice, ale aj rýchle zaškolenie nového personálu. Editovanie textov je rýchle a pohodlné, čo oceníte hlavne pri úhrade faktúr v hotovosti.

DVOJRIADKOVÝ DISPLEJ ÚČTUJÚCEHO
Dvojriadkový displej pre účtujúceho umožňuje zobrazovať názov tovaru a jeho hodnotu, čím máte lepší prehľad o aktuálne účtujúcej položke.

ZÁKAZNÍCKY DISPLEJ S VEĽKÝ-MI ČÍSLICAMI
Na svoje malé rozmery sa pokladnica Euro-50 vyznačuje skutočne veľkým zákazníckym displejom. Číslice zobrazované na displeji dostatočné veľké a dobre čitateľné.

NEZÁVISLOSŤ A FLEXIBI-LITA
Jednoducho vymeniteľná, nabíjateľná batéria s výdr-žou až 12 hodín nepretr-žitého účtovania Vám aj po výpadku elektrickej energie umožní pokračovať v práci celé hodiny. S Euro-50 sa stanete skutočne mobilným a nezávislým od elektrickej siete.

SPOĽAHLIVÁ TERMO TLAČIAREŇ
Termo tlač je rýchlejšia, tichšia, spoľahlivejšia a lacnejšia ako ihličková. Má až 25x dlhšiu živonosť ako ihličková tlačiareň, čo pred-stavuje približne 25 milió-nov vytlačených riad-kov! Rýchlosť termo tlače je až 4x vyššia ako u ihličkových tlačiarní. Nemenej dôleži-tým faktorom sú náklady. U termo tlačiarní nepotrebu-jete farbiace kazety, ktoré výrazne predražujú ihličko-vú tlač a navyše spôsobujú poruchy. Kvalitné termo pásky Elcom vám garantujú stálosť tlače na účtenkách minimálne 5 rokov!  

ODOLNÁ VOČI OTRASOM  
Pokladnica je stvorená pre používanie v náročnejších prevádzkových podmien-kach, preto je nevyhnutná aj jej odolnosť voči otrasom, ktorý-mi je počas užívania vystavovaná.  

POHODLNÝ DROP-IN SYSTÉM
Moderný drop-in systém vyznačujúci sa jednodu-chosťou a rýchlosťou výme-ny papierovej pásky zvyšuje pohotovosť a znižuje pre-stoje pri účtovaní.