Euro-80 B

MODERNÁ EKASA

Euro-80B je plnohodnotná pokladnica kompatibilná s novým systémom eKasa. V tejto online registračnej pokladnici sa snú-bia moderné technológie a elegantný dizajn, preto predstavu-je revolúciu v účtovaní. Pre uľahčenie práce a lepšie rozhodo-vanie je pokladnica doplnená o funkciu využívania služby Cloud. Pokladnica v spojení s platobným terminálom dokáže prevziať tlač účteniek terminálu a tlačiť rýchlo a úsporne obe účtenky na jednej páske za sebou. 

Kľúčové vlastnosti

  • Pripravená na cloud pokladnica pre slovenský trh plne kompatibilná s cloudovými službami
  • mojakasa.sk Bez potreby napájania aj 8 hodín. Vďaka batérii je vhodná aj do vonkajšieho prostredia Vynikajúca životnosť, slovenská výroba​ . Aj v rukaviciach či znečistenými rukami.
  •  Bezkáblová komunikácia s platobným terminálom vďaka cloudovým službám mojakasa.sk
  • Skvelá viditeľnosť displeja aj na priamom slnku
  • Úsporná a rýchla tlač dokladov, pri ktorej je možné ušetriť aj 300 EUR ročne; šírka pásky 57 mm
  • Pripojíte aj skener, zásuvku či čítačku vďaka širokému komunikačnému rozhraniu
  • Displej pre zákazníka v cene bez potreby kúpy externého displeja.

Prehľad

NOVÉ FUNKCIONALITY
Už si viac nemusite lámať hlavu nad úpravami starej pokladnice. Euro-80 B je plnohodnotná pokladnica s novým systémom ekasa. Tento nový model ponúka pripojenie pomocou WiFi a využitie služieb Cloudu, ktorý predstavuje účinný nástroj pre zlepšenie konkurencie-schopnosti a dosahovaní vašich podnikateľ-ských úspechov.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI PRIPOJENIA EXTERNÝCH ZARIADENÍ

K pokladnici môžete prostredníctvom portov USB a RJ11 pripojiť pokladničnú zásuvku pre lepšiu kontrolu nad peňažnou hotovosťou, ruč-ný, viacsmerový alebo pultový skener čiarových kódov pre zrýchlenie účtovania a nižšiu chybo-vosť, digitálnu váhu na načítavanie údajov vá-ženého tovaru, platobný terminál alebo exter-nú klávesnicu.

KLÁVESNICA S VEĽKÝMI A PREHĽADNÝMI TLAČIDLAMI

Odolná silikónová klávesnica bez otvorov za-braňuje vniknutiu akéhokoľvek znečistenia, prachu alebo vody, čím napomáha plynulej a nepretržitej prevádzke zariadenia v rôznych typoch prostredia. Tlačidlá sú označené jasný-mi a jednoduchými ikonami.

PREHĽADNÝ DISPLEJ PRE ZÁKAZNÍKA AJ ÚČTUJÚCEHO

Alfanumerický podsvietený displej pre účtujú-ceho poskytuje lepší prehľad o aktuálne faktu-rovanej položke prehľadným zobrazením všet-kých potrebných informácií. Vďaka dobre čita-teľnému zadnému displeju má váš zákazník detailnejší prehľad informácií o blokovaných tovaroch a ich cene. 

VÝRAZNÁ ÚSPORA NÁKLADOV NA PÁSKY

Páska TP-57/50/17 mm používaná v eKase Euro-80B má až 3x väčší návin, ako štandardne používané pásky TP-57/30/12 mm. To zname-ná 3x menej potrebnej výmeny pásky, 2x me-nej nedotlačených bločkov a 2,5x nižšia cena na meter pásky v porovnaní s 30 mm páskou.

RÝCHLA TLAČ A VÝMENA PÁSKY

Termo tlačiareň je rýchlejšia a trvácnejšia ako ostatné tlačiarne na trhu. Vďaka šikovnému drop-in systému je výmena pokladničnej pásky jednoduchá a rýchla bez prerušení, prestojov a dlhého čakania zákazníkov v rade.