Euro-50i/o Cash

CERTIFIKOVANÁ SLOVENSKÁ EKASA

Predstavuje pokladnicu plne funkčnú v systéme eKasa. Získajte viac vďaka starej dobrej klasike v novom šate. eKasa pokladnica spája tie najlepšie pôvodné funkcie, na ktoré ste boli do teraz zvyknutí a navyše prináša nové funkcionality. Pokladnica spĺňa všetky požiadavky nového zákona. Moderné technológie a elegantný dizajn pokladnice Euro-50 vám navyše zaručí rýchle účtovanie a dokonalé zladenie s Vašou prevádzkou.

KĽÚČÓVÉ VLASTNOSTI

  • Pripravená na cloud pokladnica pre slovenský trh plne kompatibilná s cloudovými službami mojakasa.sk
  • Bez potreby napájania aj 8 hodín vďaka batérii vhodná aj do vonkajšieho prostredia
  • Vynikajúca životnosť, slovenská výroba​ Slovenské pokladnice Euro sú známe extrémne vysokou životnosťou
  •  Aj v rukaviciach či znečistenými rukami odolná klávesnica s veľkými tlačidlami chráni pokladnicu
  • Bezkáblová komunikácia s platobným terminálom vďaka cloudovým službám mojakasa.sk
  • Skvelá viditeľnosť aj na priamom slnku pokladnice s displejom s vynikajúcou viditeľnosťou aj
  • v náročnom prostredí - Úsporná a rýchla tlač dokladov pri ktorej je možné ušetriť aj 300 EUR ročne; šírka pásky 57 mm 
  • Pripojíte aj skener, zásuvku či čítačku vďaka širokému komunikačnému rozhraniu - Displej pre zákazníka v cene bez potreby kúpy externého

PREHĽAD

NOVÉ FUNKCIONALITY
Už si viac nemusíte lámať hlavu nad úpravami starej pokladnice. Euro-50 predstavuje plnohodnotnú pokladnicu kompatibilnú s novým systémom eKasa. Tento nový model je rozšírený o možnosť pripojenia pokladnice na Wifi a využitia služby Cloud, ktorý predstavuje účinný nástroj pri zlepšovaní konkuren-cieschopnosti a dosahovaní vašich podnikateľských úspechov. Pokladnica je vybavená vysokou kapacitou pamäte na procesore a vlastnou internou pamäťou 

KLÁVESNICA S VEĽKÝMI KLÁVESAMI ODOLNÁ VOČI NEČISTOTÁM A VODE
Menej nečistôt medzi klávesami a jednoduch-šia údržba klávesnice sú dôležitými vlastnos-ťami tejto prenosnej registračnej pokladnice, ktoré vám uľahčia prácu v teréne ako aj jej celkovú údržbu.

ZARUČENÝ KOMFORT
Programovanie registr. pokladnice prostred-níctvom intuitívneho menu umožňuje jedno-duché ovládanie pokladnice, ale aj rýchle za-školenie nového personálu. Editovanie textov je rýchle a pohodlné, čo oceníte hlavne pri úhrade faktúr v hotovosti.

DVOJRIADKOVÝ DISPLEJ ÚČTUJÚCEHO
Dvojriadkový displej pre účtujúceho umožňu-je zobrazovať názov tovaru a jeho hodnotu, čím máte lepší prehľad o aktuálne účtujúcej položke.

ZÁKAZNÍCKY DISPLEJ S VEĽKÝMI ČÍSLICAMI
Na svoje malé rozmery sa pokladnica Euro-50 vyznačuje skutočne veľkým zákazníckym displejom. Číslice zobrazované na displeji dostatočné veľké a dobre čitateľné.

NEZÁVISLOSŤ A FLEXIBILITA   Jednoducho vymeniteľná, nabíjateľná batéria s výdržou až 12 hodín nepretržitého účtovania Vám aj po výpadku elektrickej energie umožní pokračovať v práci celé hodiny. S Euro-50 sa stanete skutočne mobilným a nezávislým od elektrickej siete.

SPOĽAHLIVÁ TERMO TLAČIAREŇ
Termo tlač je rýchlejšia, tichšia, spoľahlivejšia a lacnejšia ako ihličková. Má až 25x dlhšiu životnosť ako ihlič. tlačiareň, čo predstavuje približne 25 miliónov vytlačených riadkov! Rýchlosť termo tlače je až 4x vyššia ako u ihličkových tlačiarní. Nemenej dôležitým fak-torom sú náklady. U termo tlačiarní nepotre-bujete farbiace kazety, ktoré výrazne predra-žujú ihličkovú tlač a navyše spôsobujú poru-chy. Kvalitné termo pásky Elcom vám garan-tujú stálosť tlače na účtenkách minimálne 5 rokov!  

ODOLNÁ VOČI OTRASOM  
Pokladnica je stvorená pre používanie v náročnejších prevádzkových podmienkach, preto je nevyhnutná aj jej odol-nosť voči otra-som, ktorými je počas užívania vystavovaná.  

POHODLNÝ DROP-IN SYSTÉM
Moderný drop-in systém vyznačujúci sa jednoduchosťou a rýchlosťou výmeny papierovej pásky zvyšuje pohotovosť a znižuje prestoje pri účtovaní.